SanayiTuzu-1

Sanayi Tuzları

Sanayi tuzu son dönemde oldukça aktif olarak kullanılmakta. petrol endüstrisinde, daha güvenli ve verimli bir sondaj teçhizatı yaratan çamur ve kirlilik yoğunluğunu arttırmak için tuz kullanılabilir. Off-shore sondajlarında tuz yaygın olarak kullanılmamasına rağmen, arazide sondajı kolaylaştırmak için muazzam miktarda tuz gerekmektedir.

İlaç firmaları ayrıca, yaygın ikincil kullanımlara sahip olan tuz çözeltilerinin yanı sıra kapsül yapım sürecinde de tuz kullanırlar. Tuzlu çözeltiler sadece temas çözeltisi için değil, aynı zamanda intravenöz formüller için de yararlıdır. Tıbbi ve ilaç şirketlerinin tuz kullanımı, toplam ulusal endüstriyel tuz kullanımının büyük bir yüzdesini oluşturmaktadır.